?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Некоторые статистические данные по истории Второй Мировой войны Previous Previous
Василий Т.
Чергове оновлення на сайті "Деякі статистичні матеріали з історії Другої світової війни" ("Некоторые статистические материалы по истории Второй мировой войны").

Ці оновлення стосуються розділів "Карта фондів ЦАМО РФ" та "Посилання на донесення про втрати дивізій, викладені на сайті ОБД-Меморіал".

Для першого з зазначених розділів:
- був оновлений сам перелік фондів із зазначенням деяких, раніше відсутніх, найменувань фондів (наприклад, відомості щодо запасних стрілецьких частин і з'єднань);
- для всіх фондів, документи яких можна знайти на сайті "Пам'ять народу", зроблена можливість переходу на вказаний сайт з автоматичним пошуком там справ обраного фонду;
- для тих фондів, справи яких в більш-менш повному обсязі зустрічаються на сайті "ОБД-Меморіал", вказані посилання для автоматичного пошуку цих справ на зазначеному сайті (наприклад, з позиції фонду 22267 з найменуванням "112 гвардійський винищувальний авіаційний полк" за відповідним посиланням можна перейти на сторінку з результатами пошуку в базі даних ОБД-Меморіал, а точніше до справи № 1 "Книга поховання за 1944-1945 р.р.", датованій 1-м травня 1944 року - 5 червня 1945 року).

У другий вищенаведенний розділ було внесено три доповнення:
- "Доповнення 2. Посилання на донесення про втрати танкових і гвардійських танкових об'єднань, з'єднань і окремих частин" із зазначенням понад 5 тисяч посилань на донесення про втрати танкових армій, корпусів, дивізій, бригад, окремих полків і окремих батальйонів;
- "Доповнення 3. Перелік запасних і навчальних частин РККА 1941-1945 р.р." з можливістю швидкого пошуку на сайті ОБД-Меморіал переліків осіб змінного складу запасних і навчальних частин РККА вказанного періоду;
- "Доповнення 4. Книги поховання та інші формуляри частин і з'єднань, викладені на сайті ОБД-Меморіал" з посиланнями на деякі справи, практично повністю викладені на сайті ОБД-Меморіал, але доступні там тільки при розширеному пошуку з обов'язковою реєстрацією для отримання всіх опцій пошуку.

Успіхів у роботі!

Це ж повідомлення російською...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Nikoly_znovu

Tags: ,

Leave a comment
Частина друга і остання. Травень - вересень 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Погляд з іншого боку. Зовнішні відносини 1939 року за опублікованими документами Німеччини (початок)

1919-1945, робочі матеріали до сайту, переліки дипломатичних документів

У 1939 році на противагу "Синій книзі" Великобританії та "Жовтій книзі" Франції у Німеччині німецьке зовнішньополітичне відомство опублікувало свій збірник документів під назвою "Біла Книга Німеччини. Документи про події, що передували початку війни."
Цікавий він тим, що за його допомогою ми можемо побачити, яким чином німці виправдовували необхідність розв'язання війни з Польщею та й, зрештою, Другої Світової війни перед усім світом....

Як і раніше розташуємо документи цього збірника у загальному хронологічному порядку, не звертаючи уваги на розподіл цих документів у оригіналі по різним розділам.
І у зв'язку з обмеженням по розміру на одну публікацію отриманий перелік документів розділимо на дві частини.

Частина перша. Січень-квітень 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Частина п'ята і остання. Вересень 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Частина четверта. 25 серпня - 31 серпня 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Частина третя. 1 серпня - 24 серпня 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Частина друга. Травень - липень 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Продовжуючи тему дипломатичних відносин країн, чиї зусилля були значущими для розвитку подій 1939 року, ми не можемо не звернутися до документів другої світової держави того часу - Франції.
Ще у 1939 році Міністерство закордонних справ Франції опублікувало так звану "Жовту книгу" з дипломатичними документами, що стосувалися перемовин з Німеччиною та іншими країнами напередодні Другої Світової війни.
Офіційна назва цієї книги "Дипломатичні документи, 1938-1939. Документи, що стосуються подій та переговорів, що передували відкриттю військових дій між Німеччиною, з одного боку, Польщею, Великою Британією та Францією, з іншого".
Відскановану копію цієї книги можна знайти на сайті "Цифрова бібліотека Gallica".
Скористаймося ж можливістю ознайомитися з подіями 1939 року з точки зору тогочасної французької дипломатії.
Подібно до попередніх переліків документів (С.Р.С.Р та Великобританії) розташуємо документи цього збірника у загальному хронологічному порядку та доповнимо короткий опис документів цього збірника деякими подробицями.
З огляду ж на те, що отриманий перелік документів достатньо довгий, розділимо його на п'ять частин.

Частина перша. Січень-квітень 1939 року...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
Третя і остання частина переліку справ опису 12474 "Документи армійських корпусів вермахту"...
Читати далі...Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment